Download Transfer Certificate

Sl. No. Student Name Book No. Admission No. Download File
5439 Aryan Agrahari 073 03309
5323 Aashita Singh 073 05222
5432 Aastha Dhoke 073 05501
5433 Abhinav Rao Dhoke 073 05502
5421 Avnoor Kaur Jassal 073 05471
5426 Bhavya Chaoudhary 073 05185
5440 Darshan V S 073 05643
5428 Kushal Duggad 073 04022
5441 Mudit Mukesh Jaiswal 073 05227
5427 Naman Kumar Choudhary 073 03899
5422 Asmita Singh 073 05223
5420 Prabhnoor Singh Jassal 073 03768
5424 Shashwat Thakur 073 05510
5429 Vidhan Jain 073 05110
5419 Yash Raj 073 05624
5452 Moulik Jain 074 05171
5443 Prateek Mittal 074 05105
5454 Sandesh Motlani 074 05374
5453 Shreyansh Jain 073 05534
5451 Siddarth Gajendra Lunawat 074 05021
5447 Aanchal Ganatra 073 05187
5446 Chakshit Ganatra 073 04381
5436 Disha Chopda 073 05122
5445 Gourav Batra 073 05048
5444 Hardik Patel 073 05124
5448 Parth Ganatra 073 05188
5466 Rashi Rathi 074 05387
5462 Ridhima Sharma 074 04135
5467 Tanishk Priya Urwasha 074 05627
5450 Yash Agrawal 073 04836
5438 Yash Chopda 073 05123